CMS voor Apothekers

Nadat de arts de therapie heeft goedgekeurd kan hij zelf, de assistente of de oncologie verpleegkundige in samenspraak met de patiënt de behandeldatum  bepalen. De bereiding wordt voor die behandeldatum opgenomen in de planningsagenda van CMS.
Zodra dit is gebeurd zal binnen de planning op de apotheek  te zien zijn welke medicatie er gemaakt dient te worden. Bij het genereren van het bereidingsprotocol voert CMS  automatisch en dynamisch berekeningen uit en kiest de daarbij behorende preparaten.
De aanwijzingen voor de handelingen aan het product komen op het gegenereerde bereidingsprotocol te staan evenals de informatie over de manier van toediening. Ook de bijbehorende etiketten met de relevante informatie worden direct afgedrukt.
CMS voert een aantal controles uit om te voorkomen dat verkeerde preparaten worden gebruikt en doet dit door middel van scannen van de barcode van het preparaat, het scannen van de bereidingsprotocollen en het wegen van het berekende volume van de werkzame stof.
CMS zorgt ervoor dat de bereidingstekst op de bereidingsprotocollen automatisch wordt gegenereerd en zodanig worden vastgesteld dat het aantal handelingen en de prijs van de preparaten met elkaar in verhouding staan.
CMS zorgt voor de controles op toedienwijze, concentratie, houdbaarheid en dosis en zorgt er tevens voor dat alle gemaakte berekeningen en alle keuzes, per bereiding, worden vastgelegd in een verslag.
Gebruikt in combinatie met Weeg-IT - een product ter ondersteuning van voorraad bereidingen