CMS voor Artsen & Verpleegkundigen

CMS is een voorschrijfprogramma dat is gebaseerd op het gebruik van internet pagina’s (webbased), hierdoor is het voor de arts mogelijk om snel en accuraat een therapie voor te schrijven, zonder te veel te hoeven klikken. 
Bij het voorschrijven van standaard therapieën zijn slecht een beperkt aantal acties noodzakelijk. Dit maakt het voor de arts aantrekkelijk om een elektronische voorschrijf methodiek te gebruiken.
Met de voorschrijfmethode die door CMS gehanteerd wordt kan de behandelend arts eerst de diagnose invoeren, daarna wordt de bijbehorende kuur gekozen en voorgeschreven eventueel gekoppeld aan een supportprotocol.
Iedere kuur wordt automatisch gekoppeld aan het standaard anti-emeticaprotocol, tenzij de arts ervoor kiest om een alternatief voor te schrijven.
CMS werkt volledig dynamisch, waarbij gekozen anti-emeticaprotocollen automatisch worden gelinkt naar de toedienprotocollen. Iedere verandering in de aanvraag en/of de planning wordt automatisch doorgevoerd in het vervolg van het proces.
CMS zal op basis van lichaamskenmerken van de patiënt en op basis van diverse lab waarden, automatisch de doseringen berekenen, hierbij kan de arts zelf kiezen welke formule(s) voor de behandelde patiënt het beste gebruikt kunnen worden.