Validatie GAMP5

Als onderdeel van de aanschaf van de Mediware producten, biedt Mediware ondersteuning bij het valideren van de producten binnen de omgeving van haar klanten. Hiervoor levert Mediware een set validatie documenten die gebaseerd zijn op de GAMP 5 (Good Automated Manufacturing Practice).

Deze set van documenten is een uitgangspunt om de validatie uit te voeren en dient aangepast te worden aan de lokale situatie.

De volgende set van generieke validatie documentatie wordt aangeleverd:

De klant beslist vrij of het deze activiteiten zelfstandig uitvoert of beroep doet op een externe partij om de validatie te begeleiden.