Weeg - IT

Weeg-IT is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en uitgebreide proceskennis.

Onze medewerkers hebben in het verleden gezorgd voor succesvolle implementaties van bereiding ondersteunende software binnen zowel de industrie als de ziekenhuisapotheek. Als geen ander zijn zij op de hoogte van de processen binnen dit segment en weten dit feilloos te vertalen naar de geïnstalleerde software. Door de open structuur van de software is het mogelijk om dit te koppelen met vele andere informatie systemen. Uiteraard kan Weeg-IT® geïntegreerd worden met CMS

Weeg-IT Basismodule algemeen

Binnen de basismodule algemeen zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:
• Autorisatie
• Systeem instellingen en systeemfuncties
• Stambestanden (grondstoffen, emballage,leveranciers,R&S zinnen etc.
• RIFAS koppeling
• Direct inlezen van de Z-index
• Koppelen van kwaliteitseisen met een farmocopee

Weeg-IT Basismodule wegen

Binnen de basismodule wegen zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:
• Ad hoc weging
• Vrije weging
• Protype weging
• Uitponden
• Gewichtspreiding
• Uitgebreid weegverslag
• Onbeperkt aantal weegplekken
• Voorraadoverzicht bij wegen
• Artikel ontvangst
• Overzichten

Weeg-IT Logistiek

Binnen de basismodule logistiek zijn de volgende functionaliteiten opgenomen:
• Bestellen
• Ontvangen
• Vrijgeven
• Activeren
• Opiaten overzicht (verbruik en voorraad)
• Overzichten
• Mogelijkheid tot het printen van grondstof en emballage etiketten
• Meerdere magazijnen

Weeg-IT Labmodule

Ter uitbreiding van de weegapplicatie heeft Mediware een speciale module toegevoegd aan de standaard applicatie. De module kent de volgende functionaliteiten:

1. Grondstoffen
De ontvangst en vrijgifte van de grondstoffen vindt plaats bij het artikelbeheer. Bij de labmodule kunnen de analyse resultaten worden ingevoerd voor elke specifieke grondstofbatch op basis van zelf gedefinieerde testmethoden. Deze resultaten kunnen worden beheerd en de mutaties, met opgave van reden, worden gelogd.
Binnen deze menuoptie wordt tevens de herkeuring van de grondstoffen geregeld. Van elke analyse kan een rapport worden afgedrukt.

2. Producten
Producten die zijn bereid met Weeg-IT kunnen via de labmodule, op basis van zelf gedefinieerde methoden, worden gekeurd.
Analyse resultaten kunnen, eventueel per autoclaafgang worden ingevoerd en beheerd.
Mutaties worden na opgave van reden gelogd op datum, tijd en medewerker.
Na analyse en goedkeuring door het laboratorium wordt het product verplaatst naar de menuoptie “vrijgifte product” .Hier kan het product worden vrijgegeven door een geautoriseerde medewerker. Van elke analyse kan een rapport worden afgedrukt.

3. Gedestilleerd Water
Van het vat wordt periodiek de kwaliteit van het gedestilleerd water gecontroleerd. Deze analyseresultaten kunnen worden ingevoerd. Mutaties worden na opgave van reden gelogd. Van elke analyse kan een rapport worden afgedrukt.

4. IPC
De analyse resultaten van het vat en de lijnfles worden per charge opgeslagen. Deze resultaten kunnen worden gemuteerd en na opgave van reden gelogd.

5. Management informatie
Van alle analyses die ingevoerd zijn in Weeg-IT kan van een opgegeven periode een telling worden gedaan van de uitgevoerde analyses. Dit kan totaal, maar tevens gespecificeerd per grondstof per emballage of per product.

6. Trendanalyse
Van de aangegeven testmethodes van een bepaald product of grondstof kunnen de analyse resultaten uit een opgegeven periode worden geëxporteerd naar MS Excel. Binnen MS Excel wordt het dan mogelijk statistiek toe te passen en trends te constateren volgens eigen inzichten van de gebruiker.